• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • "Language Diversity: A Challenge for Europe" EFA seminar
  Mawrth 4ydd 2010

  Croeso i chi gyd i'r cyfarfod pwysig hwn. Jill Evans ydw i, Aelod Seneddd Ewrop a Llywydd Cynghrair Rhydd Ewrop sydd wedi trefnu'r seminar heddiw. Mae'n achlysur hanesyddol gan taw dyma'r tro cyntaf erioed i fi siarad Cymreag mewn cyfarfod yn y Senedd gyda chyfieithu ar y pryd. Dwi mor falch i weld y blwch cyfieithu Cymraeg yma ochr yn ochr gyda'r ieithoedd eraill lle dylai hi fod - ac ochr yn ochr gyda Catalaneg hefyd am y tro cyntaf erioed.

  Rydyn ni fel saith aelod seneddol i EFA yn y senedd wedi bod yn brwydro ers blynyddoedd i gael cydnabyddiaeth i'n ieithoedd yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae tri ar hugain o ieithoedd swyddogol yn Senedd Ewrop a pump iaith cyd-swyddogol ar hyn o bryd - y statws "hanner swyddogol" newydd sydd gan Cymraeg, Catalaneg, Basgeg, Gaeleg a Galisieg. Ond rydyn ni eisiau cydraddoldeb i bob iaith. Rydyn ni wedi ennill llawer ond mae 'na lawer mwy i'w wneud. Dyna'r her i ni ac i Ewrop.

  Byddwn ni'n trafod hynny bore ma yn yrhan gyntaf o'r seminar sydd yn edrych ar yr ieithoedd o fewn strwythur yr Undeb Ewropeaidd.

  Yn yr ail rhan o'r seminar byddwn ni'n edrych yn fwy manwl ar sefyllfa rhai o'r ieithoedd lleiafrifol yn cynnwys rhai sydd dan fygythiad a'r hyn mae'r Undeb Ewropeaidd yn gallu ei wneud i helpu sicrhau eu dyfodol.

  Ac ar ol cinio, byddwn ni'n clywed am yr amrywiaeth ieithyddol yng nghyd-destun ehangu Ewrop a sut mae hawliau pobl yn cael eu tanseilio oherwydd yr iaith mae'n nhw'n siarad.

  Felly rydyn ni'n edrych ar dair agwedd gwahanol o bolisi iaith.

  Mae heddiw yn gyfle i rwydweithio ac i wella'r cysylltiadau rhwng ein gwledydd. Yn ystod ein trafodaethau heddiw, rwy'n siwr y byddwn ni'n datblygu dealltwriaeth gwell, a gallwn ni ddangos solidariti 'nm gilydd ond hefyd gallwn ni benderfynu ar sut i weithredu yn wleidyddol gyda'n gilydd i gyflawni ein hamcanion.

  Jill Evans ASE

  Photo: Jill Evans