• Hafan
 • Amdanai
 • Y wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Dadl Lawn ynglyn r Dwyrain Canol, Brwsel, Chwefror 18fed 2009

  Llywydd,

  Roeddwn in aelod or ddirprwyaeth a deithiodd i Gazar wythnos ddiwethaf i weld y difrod. Mae cynnig y senedd heddiw yn canolbwyntio ar weithredun ddyngarol, ac mae angen gwneud hynny yn ddirfawr. Mae hwn yn wir argyfwng dyngarol ac mae angen mynd ir afael ag ef ar frys. Mae 90% o bobl Gaza yn ddibynnol ar gymorth gan y Cenhedloedd Unedig. Does dim cyswllt rhwng hynny ag unrhyw drafodaethau, mae hwn yn argyfwng daer. Bydd codir gwarchae ac ail-agor y mannau croesi yn allweddol i allu darparur cymorth. Sut gellir dechrau adfer ardal ddwys ei phoblogaeth, sydd ag 1.5 miliwn o bobl ac a gafodd ei fomio am 22 diwrnod - ac a welodd dros 1000 o farwolaethau - pan ganiateir 15 categori yn unig i mewn o eitemau cymorth dyngarol - bwyd, rhai meddyginiaethau a matresi yn bennaf? Gallwch chi ddim ail-adeiladu cartrefi a swyddfeydd heb sment a gwydr - ac maer rhain wedi eu gwahardd. Gallwch chi ddim dysgu plant mewn ysgolion sydd heb bapur - sydd wedi ei wahardd. Gallwch chi ddim bwydo pobl pan nad oes digon o fwy d yn cael ei adael i mewn. Maer cymorth ar gael ond dyw e ddim yn cael ei adael drwodd. Rhaid i ni roi pwysau ar Israel i ddod r gwarchae i ben ac agor yr holl fannau croesi.

  Photo: Jill speaking in the debate on Gaza and the situation in the Middle East in the European Parliament, Brussels, 18 February 2009.

  Ac maen rhaid i unrhyw asesiad or niwed a achoswyd yn Gaza dynnu sylw at y targedu bwriadol a wnaed i ddinistrior isadeiledd ar economi - gwelsom ysgolion, ffatroedd, cartrefi ac ysbyty a ymosodwyd arnyn nhwn fwriadol. Unwaith eto, rydym wedi bod yn dyst i ddinistr gan Israel o brojectau a ariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd. Yn lle cymryd camau ynglyn hyn, rydym yn sn am uwchraddio ein perthynas fasnach gydag Israel er bod yr amodau ynglyn hawliau dynol yn amlwg yn cael eu torri o dan y cytundeb presennol.

  Dywedodd Mr Solana gallai dilyn yr un polisau ddod ni nl ir un lle. Rwyn cytuno. Gwrthododd yr Undeb Ewropeaidd gydnabod llywodraeth undod Palestina yn 2006 a oedd yn cynnwys aelodau Hamas. Ond rydym ar fin cydnabod llywodraeth newydd Israel allai gynnwys aelodau sydd yn ymwrthod datrysiad dwy wladwriaeth - nad syn cefnogi gwladwriaeth i Balestina.

  Yr hyn syn hanfodol nawr yw bod yn rhaid ir Undeb Ewropeaidd fod yn barod i weithio gyda a chydnabod llywodraeth gonsensws cenedlaethol Balestinaidd dros dro ddylai ddod allan o drafodaethau Cairo yn ystod yr wythnosau nesaf - ac i roi arwyddion clir ynglyn n bwriad ir gymuned ryngwladol. Rhaid i ni gefnogir broses cymodi ym Mhalestina fel rhan o gyflawni datrysiad hirdymor, ac mae hynnyn golygu sicrhau na wnawn ni ailadrodd camgymeriadaur gorffennol.

  Jill Evans ASE

  Photo: Jill Evans