Medi 26 – Diwrnod Diddymu Arfau Niwclear
18fed o Fedi 2017

Heddiw – Dydd Mawrth Medi 26– yw diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig (CU) ar gyfer Diddymu Arfau Niwclear yn Llwyr.

Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans yn galw ar Lywodraethau’r Deyrnas Gyfunol a Chymru i baratoi am Uwch Gynhadledd y CU ar Ddiarfogi Niwclear drwy ymrwymo i gefnogi’r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear (Cytundeb Gwahardd).

Bydd y gynhadledd yn adolygu’r cynnydd a wnaed tuag at sefydlu cytundeb rhyngwladol er mwyn gwahardd a chael gwared ar arfau niwclear yn dilyn Penderfyniad 71/71 y CU ym mis Rhagfyr 2016 a ddechreuodd y trafodaethau.

Dywedodd Jill Evans ASE:

"Mae Medi 26 yn coffau digwyddiad a ddigwyddodd dros drideg o flynyddoedd yn ôl pan wynebodd y byd ryfel niwclear drwy ddamwain..

"Ar y diwrnod yma yn 1983, mae’n bosib bod swyddog arfau niwclear yr Undeb Sofietaidd, Stanislav Petrov, wedi achub y byd rhag dinistr niwclear pan benderfynodd mai ffug oedd y rhybuddion a gafodd fod Unol Daleithiau’r Amerig ar fin ymosod. Fe wnaeth ei lonyddwch meddwl osgoi trychineb ond ae’r digwyddiad arswydus yma’n dangos pa mor hawdd y gallai fod i ryfwel niwclear ddechrau.

"Yn anffodus, mae’r bygythiad o weld rhyfel niwclear yn dechrau heddiw, drwy ddamwain bron, yn un real iawn.

"Er lles dynoliaeth, mae angen i ni symud tuag at fyd lle bydda dinistr niwclear yn amhosibl. Gellir cyflawni hyn yn unig drwy ddiarfogi niwclear byd-eang. Byddai symud y Cytundeb Gwahardd hyn (Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear ) yn ei flaen yn cynnig y cyfle gorau i ni.

"Galwaf ar Lywodraeth y DG ymrwymo tuag at fynychu Uwch Gynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Ddiarfogi Niwclear y flwyddyn nesaf ac i gefnogi’r Cytundeb Gwahardd."

Diwedd

Notes

Am fwy o wybodaeth ewch at: www.unfoldzero.org/what-are-you-doing-for-nuclear-abolition-day-september-26/

Llun: Jill Evans