ASE Plaid Cymru yn galw am ddiogelu dinasyddiaeth yr UE
13eg o Fedi 2017

Wrth drafod y lobio torfol a gafwyd heddiw yn Senedd y DG i gefnogi hawliau’r 3 miliwn o ddinasyddion yr UE sydd yn byw ym Mhrydain a’r miliwn a mwy o ddinasyddion y DG sydd yn byw yng ngwledydd eraill yr UE, dywedodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans:

"Mae’r digwyddiad yma’n amlygu’r gwir bryderon sydd gan bobl ynglyn â sut fydd gadael yr UE yn effeithio ar eu hawliau i fyw a gweithio’n rhydd. Mae hyn yn peri poendod a phryder mawr ac mae angen i’w ddatrys fel mater o flaenoriaeth.

"Rydym ni i gyd yn ddinasyddion Ewropeaidd a dymunaf weld bod yr hawliau a breintiau sydd yn gysylltiedig a’r ddinasyddiaeth honno yn parhau i fod ar gael i’r sawl sydd eisoes yn eu mwynhau.

"Ychydig fisoeddd yn ôl fe gyhoeddais ddarn o waith ymchwil cyfreithiol a ddangosodd sut y gellid gweithredu aelodaeth cyswllt o’r UE yn gyfreithlon heb orfod newid cytundebau sylfaenol yr UE.

"Er bod dinasyddiaeth o’r UE yn dod drwy fyw mewn aelod wladwriaeth, unwaith y caiff unigolyn y ddinasyddiaeth honno, daw’n hawl sylfaenol gan yr unigolyn hwnnw na ellir ei gyrmyd oddi arno ac fe gefnogir hyn gan gyfraith ryngwladol.

"Hoffwn weld hyn yn cael ei hybu fel rhan o’r trafodaethau a dyna hefyd ddymuniad nifer fawr o fy etholwyr sydd wedi ysgrifennu ataf."

Diwedd

Am fwy o wybodaeth ynglyn ag argymhellion Jill Evans ar ‘ddinasyddiaeth cyswllt’ ewch at: efa.greens-efa.eu/en/article/press/possibilities-for-keeping-eu-citizenship-after-leaving-eu-set-out-in-new-report/

Diwedd.

Llun: Jill Evans