Araith mewn dadl allweddol yn Senedd Ewrop yn hwb arall i ymgyrch Plaid Cymru dros gadw dinasyddiaeth yr UE
"Does gan neb yr hawl i dynnu dinasyddiaeth oddi ar bobl yn erbyn eu hewyllys" Jill Evans ASE
13eg o Fawrth

Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans wedi ailadrodd ei galwad i bobl gael yr hawl i gadw eu dinasyddiaeth UE wedi ir DG adael yr Undeb Ewropeaidd.

Siaradod Jill Evans yn nadl allweddol Senedd Ewrop heddiw ynglyn a Brexit, gyda chyn Lywydd Comisiwn Ewrop, Jean-Claude Juncker ar Prif Negodydd Michel Barnier.

Llun: Jill Evans ASE yn siarad yn y Senedd Ewrop

Trafododd Aelodau Seneddol Ewropeaidd safbwynt Senedd Ewrop ar y berthynas rhwng yr UE ar DG ar ol ir DG adael yr Undeb Ewropeaidd. Byddan nhwn pleidleisio ar y cynnig yfory.

Senedd Ewrop sydd yn penderfynun derfynol ar unrhyw gytundeb posib a geir rhwng y DG ar UE yn dilyn y trafodaethau, sydd yn golygu y bydd ei chefnogaeth i unrhyw gytundeb yn hanfodol.

Dywedodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans:

Ewropeaidd Ydw I yw teitl deiseb wnaeth fy mhlaid, Plaid Cymru, ei lansio yr wythnos ddiwethaf, yn galw ar i bobl allu cadw eu dinasyddiaeth or UE wedi ir DG adael yr UE.

"Cafwyd dros 5000 llofnod mewn ychydig ddyddiau yn unig. Ddydd Mercher diwethaf, fe wnaeth Tyr Cyffredin drafod a chefnogi cynnig gan Blaid Cymru ynglyn a hwn.

"Does gan neb yr hawl i dynnu dinasyddiaeth oddi wrth berson yn erbyn ei ewyllys. Dyna farn nifer o arbenigwyr cyfreithiol. Ond dyna wnaiff digwydd oni bai bod camaun cael eu cymryd nawr. Ac mae hyn yn gwestiwn o ewyllys gwleidyddol.

Croesawaf y ffaith bod y cynnig yman galw ar yr UE27 i gymryd golwg ar sut i liniaru colled hawliau dinasyddion y DG.

Ac rwyn annog y Comisiwn ar Cyngor i gydnabod bod dinasyddiaeth Ewropeaidd yn ran hanfodol o hunaniaeth nifer fawr o bobl. Diolch."

Nododd Michel Barnier sylwadau Jill Evans a sicrhaodd y byddai hawliau dinasyddion yn parhau i fod yn flaenoriaeth uchel gan yr UE.

Diwedd

Nodiadau

1. Araith Jill Evans yn ystod y ddadl yn Senedd Ewrop: https://youtu.be/eZKmwwCaOaY.

2. Dichonolrwydd Dinasyddiaeth Cyswllt or UE ar gyfer Preswylwyr y DG ar l Brexit, astudiaeth ar gyfer Jill Evans gen Brifysgol Abertawe: www.jillevans.net/jill_evans_y_wasg_brexit_crynodeb_gweithredol.pdf.

3. Deiseb Plaid Cymru i gadw dinasyddiaeth Ewropeaidd: www.plaid.cymru/iameuropean_petition_page.

Llun: Jill Evans