ASE Plaid Cymru yn sefyll gydar UDB i warchod hawliau siaradwyr Llydaweg
12fed o Mai 2017

Bydd Plaid Cymru a phlaid yr UDB (Undeb Democrataidd Llydaw), y ddwy yn aelodau o Gynghrair Rhydd Ewrop (EFA), yn sefyll gydai gilydd heddiw ar Fai 12, i amddiffyn hawliau pedwar ymgyrchydd o Lydaw a gymerodd ran yn yr ymdrech yn erbyn Cyfraith waith Ffrainc. Brwydrodd nifer o bobl Llydaw yn erbyn y gyfraith hon fydd yn gwanhau hawliau gwaith nifer o bobl. Dymunar pedwar ymgyrchydd gael yr hawl i siarad Llydaweg yn ystod yr achos fydd yn cael ei gynnal yn Gwengamp heddiw. Gwadwyd yr hawliau hyn dro ar l tro i ymgyrchwyr Llydewig.

Dywedodd llefarydd yr UDB, Nil Caouissin:

"Gorthrymwyd yr iaith Lydaweg ers nifer o ddegawdau a does dim arwydd o newid yn hyn. Mae gan siaradwyr Llydaweg hawliau sylfaenol y dylid eu parchu. Maer iaith Lydaweg yn un or ieithoedd hynny sydd yn cael ei gydnabod yn ryngwladol fel un sydd o dan fygythiad. Dylai Llywodraeth Ffrainc fod yn gwneud popeth syn bosibl iw gefnogi ynlle ei danseilio.

Dywedodd Jill Evans, ASEr Blaid dros Gymru:

"Hoffwn ddangos fy nghefnogaeth ir pedwar ymgyrchydd o Lydaw sydd yn wynebu achos llys yn Gwengamp. Fel siaradwyr Llydaweg dylsent fod r hawl i achos llys yn eu hiaith eu hunain yn eu gwlad eu hunain.

"Er fod tipyn o ffordd i fynd cyn y gallwn ddweud fod yna gydraddoldeb ir iaith Gymraeg, mae gyda ni gyfreithiau ynglyn hawliau siaradwyr Cymraeg, gan gynnwys yr hawl i gynnal achosion llys drwy gyfrwng y Gymraeg.

"Galwaf ar awdurdodau Ffrainc i fynd ir afael hawliau ieithyddol siaradwyr Llydaweg ac i gadarnhau a gweithredu Siartr Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol Ewrop."

Diwedd.

Llun: Jill Evans