ASE Plaid yn cefnogi Ymgyrch Isafswm Incwm
23ain o Ebrill 2018

Ar ddydd Mawrth 24 Ebrill mae ASE Plaid Cymru Jill Evans yn cymryd rhan mewn lansiad y Daith Isafswm Incwm Ewropeaidd ym Mrwsel.

Mae'r ymgyrch draws Ewropeaidd hwn dros gyflwyno cynlluniau isafswm incwm mewn gwledydd Ewropeaidd yn cychwyn ym Mrwsel, i'w ddilyn gan daith fws o gwmpas Ewrop.

Bydd yr ymgyrch ym ymweld mwy na deg ar hugain o wledydd, yn cynnwys Cymru, lle trefnwyd ymweliad ag Ynys Mn.

Wedi ei drefnu gan ymgyrchwyr gwrth-dlodi y Rhwydwaith Ewropeaidd dros Isafswm Incwm (EMIN European Minimum Income Network), mae'r ymgyrch yn gobeithio codi ymwybyddiaeth o'r angen am gynlluniad isafswm incwm fel ffordd hanfodol o daclo tlodi.

Mae Plaid Cymru eisoes wedi cyhoeddi polisi am gynllun incwm sylfaenol i bobl 18 24 oed yng Nghymru. Mae'r Blaid hefyd yn cefnogi sefydlu Cyflog Byw Go Iawn yn lle'r Isafswm Cyflog presennol.

Cynhelir y lansiad ar Esplanade Senedd Ewrop ym Mrwsel am 11am ar ddydd Mawrth 24 Ebrill.

Dywedodd Jill Evans ASE:

"Gall cynlluniau isafswm incwm helpu atal tlodi gan alluogi pobl i gymryd rhan mewn cymdeithas beth bynnag eu hamgylchiadau, a chreu cymdeithas fwy cyfartal.

"Rwy'n falch o gefnogi'r ymgyrch hwn dros isafswm incwm mewn holl wledydd Ewrop.

"Gyda chyflogau yn methu'n llwyr chadw i fyny gyda chwyddiant, gallai isafswm incwm sylfaenol helpu dyrchafu pobl allan o dlodi. Mae hyn yn unol pholisiau Plaid Cymru i drawsnewid Cymru.

"Ond yn anad dim mae hyn yn gydnabyddiaeth hanfodol o'r angen i fuddsoddi mewn pobl er mwyn eu galluogi i ryddhau eu potensial a gwneud cyfraniad llawn i gymdeithas."

Diwedd.

Nodiadau

Am ragor o wybodaeth www.eminbus.eu

Llun: Jill Evans