7 pwynt i ddeall y sefyllfa bresennol yng Nghatalonia
28fed o Fawrth 2018

1. Fideo byr gan Carles Puigdemont yn galw am ddeialog ac am ateb gwleidyddol a di-drais ar gyfer y sefyllfa yng Nghatalonia: https://twitter.com/catalan_gov/status/978532079989329920.

2. Mae'r Cenhedloedd Unedig wedi derbyn apÍl Puigdemont am warchod ei hawliau gwleidyddol: http://catalannews.com/politics/item/un-accepts-puigdemont-s-appeal-for-protection-of-his-political-rights.

3. BrÓff byr ar sefyllfa bresennol carcharorion gwleidyddol Catalonia https://www.elnacional.cat/en/politics/process-charges-sentences-catalan_251751_102.html.

4. Mae llywodraeth Sbaen ei hun wedi cyfaddef nad oedd camddefnyddio arian ar gyfer trefnu'r refferendwm www.elnacional.cat/en/editorial/jose-antich-nor-misuse-public-funds-referendum_243621_102.html.

5. Nid yw cyhuddiadau o droseddau gwrthryfel yn berthnasol gan na fu trais na bygythiad o drais http://cadenaser.com/ser/2017/10/27/tribunales/1509126971_801763.html.

Fel y'i sefydlwyd yn Erthygl 472 o'r Cod Troseddol, nid yw arddangosiadau heddychlon a threfnus yn gyfystyr ‚ throseddu gwrthryfel, sydd bob amser yn golygu trais, ac yn arwain at ddedfryd o rhwng pymtheg a phump ar hugain mlynedd o garchar. Mae'r ffaith nad yw troseddu gwrthryfel yn berthnasol i'r achos hwn wedi'i gadarnhau gan Mr Diego Lůpez Garrido, un o'r arbenigwyr a oedd yn gyfrifol am ddrafftio cynnwys yr erthygl hon.

Gallaiír carcharorion gwleidyddol Catalan dreulio hyd at 25 mlynedd yn y carchar am droseddau nad oeddent erioed wedi eu cyflawni.

6. Mae 650 o arbenigwyr cyfreithiol Sbaeneg wedi beirniadu gwadu hawliau sylfaenol yn Sbaen: www.elnacional.cat/en/news/jurists-spain-violation-rights-catalonia-europe_243333_102.html.

Diwedd.

Llun: Jill Evans