ASE Plaid Cymrun croesawu galwadau i fynd ir afael gwastraff bwyd
16eg o Fai 2017

Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans, wedi croesawu cynnal pleidlais yn senedd Ewrop o blaid gosod targedau gostwng gwastraff bwyd rhwymedigol.

Mae Aelodau Seneddol yn galw am leihau gwastraff yn yr UE gan 30% erbyn 2025 a 50% erbyn 2030 o gymharu gwaelodlin 2014.

Yn flaenorol mae Plaid Cymru wedi galw ar fanwerthwyr a gwneuthurwyr bwyd mawrion i gymryd camau i leihau eu gwastraff bwyd, gan gynnwys rhoi bwyd sydd dros ben i elusennau ar gyfer ei ddosbarthu.

Mae cartrefi Cymreig hefyd yn chwarae eu rhan. Er bod lefelau gwastraff bwyd yng Nghymru yn is na rhannau eraill or DG, yn 2015 fe daflwyd 300,000 o dunnelli o fwyd gan gartrefi Cymreig, sydd yn cynrychioli tuat 550m o wastraff bwyd yn y cartref y gellid fod wedi ei osgoi.

Dywedod ASE Plaid Cymru, Jill Evans:

"Mae danfon gwastraff bwyd i safleoedd tirlenwi yn ddrwg in hamgylchedd ac fe ddylem ei osgoi os oes modd. Eisoes, mae Plaid Cymru wedi galw ar fanwerthwyr mawr i helpu i leihau gwastraff bwyd drwy gyfrannu bwyd dros ben i elusenau.

"Rydym wedi gweld cynnydd mawr yng Nghymru gydag ailgylchu bwyd gwastraff ymhob awdurdod lleol.

"Er gwaethaf hynny, rydym yn parhau i daflu 9kg o fwyd bob pen y flwddyn.

"Drwy weithredu targedau hir-dymor rhwymedigol, hyd yn oed wedi i ni adael yr UE, gallwn ddodi pwysau ar lywodraeth Cymru i barhau i gymryd y camau sydd eu hangen i ddifa unrhyw wastraff bwyd

"Bydd y defnyddwyr ar amgylchedd ar eu hennill.

Diwedd.

Llun: Jill Evans