ASE Plaid Cymru wedi ei siomi gan ganlyniad pleidlais CETA
15eg Chwefror 2017
Llun: Jill Evans ASE

Wrth sôn am bleidlais Senedd Ewrop i gymeradwyo cytundeb masnach rydd dadleuol CETA rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Canada, dywedodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans:

“Rwy’n hynod o siomedig gan y canlyniad yma.

“Bydd y cytundeb yma, sydd yn un gwael iawn ac a drafodwyd yn y dirgel yn bennaf, yn tanseilio hawliau gweithwyr a safonau amgylcheddol a gallai agor y drws i Organebau a Addaswyd yn Enetig (Bwydydd GM). Bydd yn caniatau corfforaethau aml-wladol i herio llywodraethau democrataidd.

“Er gwaetha’r ffaith bydd y Deyrnas Gyfunol yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, bydd y cytundeb yma’n cael effaith anferth ar bobl yng Nghymru, oherwydd y gallwn fod yn rwymedig i’r cytundeb am hyd at 20 mlynedd wedi i ni dynnu allan ohono.

“Mae hyn nawr yn sefydlu cynsail am gytundebau masnach rhydd pellach.Wrth i’r DG lofnodi cytundebau masnach newydd yn dilyn gadael yr UE, mae’n rhaid i ni barhau i wthio am drefniadau fydd o les i ddinasyddion, defnyddwyr, entrepreneuriaid a gweithwyr yng Nghymru. Allwn ni ddim agor ein marchnadoedd heb fod yna reolau cymdeithasol ac ecolegol yn cael eu gweithredu hefyd. Dywedwn “ie” i fasnach ond “na” i CETA.

“Cafwyd protestiadau anferth yn erbyn CETA ymhob sector ac mae yna fudiad mawr ar draws Ewrop gyfan sydd yn galw am fwy o atebolrwydd a mwy o fasnach deg. Nid dyma ddiwedd ar y stori.”

Diwedd.

Llun: Jill Evans