Jill Evans ASE yn galw am dryloywder yn y trafodaethau
20ain o Ebrill 2017

Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans, wedi galw am dryloywder yn ystod trafodaethau’r Deyrnas Gyfunol gyda’r Undeb Ewropeaidd wrth iddi adael, er mwyn i ddinasyddion gael y ffeithiau.

Dywedodd Jill Evans,

"Mae’n hen bryd i fod yn onest ac yn agored. Bydd y trafodaethau ynglyn â gadael yr UE yn cael effaith anferth ar ein dyfodol. Rhaid i bobl gael gwybod beth sy’n cael ei ddweud a’i wneud. Byddai’n hollol annerbyniol i drafodaethau gael eu cynnal tu ôl i ddrysau caeedig. Cafwyd llawer gormod o hynny yn ystod y blynyddoedd yng Nghyngor y Gweinidogion.

"Cafwyd datganiad gan Brif Weinidog y DG yn dweud y byddai cyhoeddi ei bwriad yn gwanhau gallu’r Llywodraeth i daro bargen. Ond defnyddiwyd yr un ddadl yn ystod y trafodaethau ar TTIP. Achosodd yr holl gyfrinachedd yma lawer o ofn a diffyg ymddiriedaeth."

Mae’r Ombudsmon Ewropeaidd, Emily O'Reilly wedi ysgrifennu at Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, oherwydd ei bod hi eisoes wedi derbyn cwynion ynglyn â chael mynediad cyhoeddus tuag at ddogfennau mewn perthynas â gadael yr UE.

"Rwy’n croesawu llythyr Emily O’Reilly i’r Comisiwn. Fel ombudsmon annibynol, mae hi’n annog y Comisiwn i fod yn fwy atebol. Rhaid i’r ddwy ochr wneud y broses mor agroed â phosibl i ddinasyddion."

Diwedd.

Llun: Jill Evans