ASE Plaid Cymru yn ymateb i danio Erthygl 50
29ain o Fawrth 2017

Ar ddiwrnod tanio Erthygl 50, mae Jill Evans ASE wedi ymrwymo i barhau i weithio’n galed er mwyn sicrhau bod llais Cymru’n parhau i gael ei glywed yn yr UE wrth i’r negodiadau ddechrau.

Wrth siarad ym Mrwsel heddiw, dywedodd Jill Evans ASE:

“Er bod tanio Erthygl 50 yn arwydd o ddechrau’r DG yn gadael yr UE, rhaid iddo hefyd fod yn arwydd o ddechrau adfywiad Cymru fel gwlad annibynnol Ewropeaidd.

“Mae llywodraeth y DG yn barod i neidio’n bendramwnwgl allan o’r UE heb gymryd i ystyriaeth unrhyw un o’r blaenoriaethau a amlinellwyd ym Mhapur Gwyn Cymru a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.

“Byddaf yn ceisio am bob cyfle i ganfod y cyfloedd gorau i Gymru allan o’r terfysg sydd yn ein wynebu. Byddaf yn ceisio achub ar unrhyw gyfleoedd i ddylanwadu ar y negodiadau i’n cadw ni o fewn y Farchnad Sengl a chael y gallu i barhau i gymryd rhan yn y nifer fawr o raglenni UE sydd bod o fudd i Gymru.

“Dydyn ni heb gyflawni ein llawn botensial a rhaid i heddiw gofnodi dechrau ein hymdrech i ganfod ffyrdd amgen o wneud hynny.

“Wrth i’r negodiadau ddechrau, bydd Senedd Ewrop yn dechrau trafod ei safbwynt ei hun. Byddaf yn parhau i sicrhau bod llais Cymru’n cael ei glywed yn Ewrop bob cam o’r cyfnod negodi.”

Diwedd.

Llun: Jill Evans