Jill Evans ASE yn pleideiso dros sicrhau rheoleiddio lles llymach ar gyfer ffermio cwningod
15fed o Fawrth 2017

Pleidleisiodd Senedd Ewrop dros gael rheoliadau llymach ar gyfer lles cwningod mewn ffermydd heddiw. Maer adroddiad ar Leiafswm Safonau ar gyfer Diogelu Cwningod Fferm (2016/2077(INI)) yn galw am symud i ffwrdd o ddefnyddio cewyll mewn ffermio cwningod a thuag at systemau amgen, tra bod gwelliant ar wahn wedi cael ei dderbyn oedd yn galw am ddeddfwriaeth mwy peonodol ar gyfer rhywogaethau.

Dywedodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans, a bleidleisiodd o blaid yr adroddiad ar gwelliant:

"Rwyf wedi derbyn miloedd o ebyst a llythyrau gan etholwyr pryderus ynglyn r mater hwn. Gwn fod pobl ar hyd a lled Cymru wedi eu ffieiddio gan y ffaith fod yna ffermydd ar draws Ewrop lle mae cwningod yn cael eu rhoi mewn cewyll bychain gydar nesaf peth i ddim o le i allu symud. Maer amodau cyfyng ac afiach hyn yn arwain at ledu afiechydon a pharasitiaid, ac mae hyn mewn tro yn annog y defnydd helaeth o wrthfiotegau sydd yn cyflymu twf eu gwrthiant.

"Rwyf wedi gweithion gyson i wella deddfwriaeth ynglyn lles anifeiliaid yn yr UE. Daw cwningod yn bedwerydd o ran y rhywogaeth a gaiff ei ffermio fwyaf yn y byd ac maen hanfodol ein bod yn cynnal lefel uchel o ofal ar gyfer holl anifeiliaid Ewrop.

"Dyna pam rwyn galw am gyfreithiau penodol ar gyfer cwningod sydd yn cael eu ffermio fel sydd gyda ni eisoes ar gyfer moch, lloi, ieir syn dodwy a ieir coginio."

Diwedd.

Llun: Jill Evans