ASE Plaid Cymru, Jill Evans yn cefnogi’r ymgyrch i gadw Erasmus.
11eg o Hydref 2018

Bydd #ErasmusDays yn cael ei gynnal ar Hydref 12 ac 13 , 2018 2018 mewn 33 o wledydd Ewropeaidd lle y caiff tua 500 o ddigwyddiadau eu trefnu i ddathlu effaith Erasmus ar genedlaethau o Ewropeaid.

Photo: Jill Evans MEP backing the campaign to keep Erasmus

Dechreuodd raglen Erasmus 30 mlynedd yn ôl ac mae wedi cynnig cyfle i bobl astudio, gweithio, gwirfoddoli, dysgu a hyfforddi dramor.

Dywedodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans, “Mae Erasmus+ yn cynnig profiad all newid bywyd i genedlaethau o ddinasyddion iau o Gymru. Er mwyn ein pobl ifanc, mae’n rhaid i ni gadw Erasmus.”

Jill Evans yw’r Aelod Seneddol Ewropeaidd sydd yn gyfrifol am waith grwp Y Gwyrddion/EFA ar ddyfodol Erasmus.

Yn 2014-2016, cymerodd 7,595 o bobl ran yn Erasmus+ gyda sefydliadau addysgiadol, hyfforddiant a gwaith ieuenctid yng Nghymru gan dderbyn £25 miliwn i ddarparu 197 o brojectau ar draws y wlad.

Lansiwyd ymgyrch gan Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCMC) gyda Llywyddion holl fyfyrwyr Cymru yn galw ar Brif Weinidogion Cymru a’r Deyrnas Gyfunol i ddiogelu’r cyfleoedd i newid bywydau a’r nawdd a gynigir gan Erasmus+.

Dengys arolygon gan YouGov bod 73% o bobl yn byw yng Nghymru yn cefnogi’r cysyniad o fyfyrwyr Cymreig yn parhau i allu astudio a gweithio yn Ewrop drwy Erasmus+.

Mae prifysgolion Cymru wedi sefydlu cysylltiadau gyda dros 100 o bartneriaid sefydliadol mewn 20 o wledydd o fewn Ewrop. Fe wnaeth disgyblion o Ysgol Uwchradd Crughywel deithio i’r Ffindir fel rhan o gyfnewidfa iaith, ac mae Prifysgol Abertawe wedi cael y cyfle i astudio mewn mannau mor bell â Tsieina a Japan.

Ychwanegodd ASE Plaid Cymru Jill Evans,

“Cefnogaf ymgyrch UCMC i fynnu bod mynediad i Erasmus yn cael ei amddiffyn. Mae Plaid Cymru’n cefnogi pleidlais y bobl.”

Mae digwyddiadau Diwrnod Erasmus yn cynnwys seminarau, digwyddiadau rhwydweithio, arddangosfeydd ffotograffig, cyngherddau, darllediadau radio, datrys gemau dirgelwch, hacathonau.

Mae sesiynau gwybodaeth gan Erasmus+ yn cael eu trefnu a’u cynnal ar draws Cymru. Am fwy o wybodaeth am sesiynau gwybodaeth Erasmus+ ewch i: YMA.

Ffoto: Jill Evans ASE yn cefnogi'r ymgyrch i gadw Erasmus

Diwedd.

Llun: Jill Evans