Datganiadau i'r Wasg ac Erthyglau
A: ACTA; Addysg; Ader; Ailgylchu; Amaethyddiaeth; Ambiwlans; Amgylchedd; Anifeiliaid; Annibyniaeth
B: Bodelwyddan; Bradley Manning; Brexit; Burberry; Budd Cenedlaethol Cymru; Burma; Busnes; Bwlio; Bwyd
C: Catalwnia; Cenhedloedd Unedig; Cig; Cludo; Clymblaid; CND; Coffa; Cronfa Cydgyfeirio; Cwmniau Gwasanaethau Cyhoeddus; Cwrdiaid; Cydraddoldeb; Cydgyfeiriant; Cyflogaeth; Cyfnodrannau; Cymraeg a Diwylliant; Cymunedau; Cynlluniau Datblygu Lleol; Cytundebau Masnachol/TTIP; Cyswllt Llong
Ch: Chwaraeon
D: Diweithdra; Diwylliant; DVLA
E: Economi; Materion Ewropeaidd; E.F.A.; Egni; Egni Adnewyddol; Eithafiaeth; Epilepsi
Ff: Ffermio; Fflandrys; Ffoaduriaid; Ffn Symudol; Ffos-y-fran; Ffracio
G: Gaza; Gwastraff; GMOau; Gorsaf Bwer Sir Benfro; Gorsedd; Gwlad Groeg; Gwaith; Gweflog; Gwrth-niwclear
H: Hawliau Gweithwyr; Holocost
I: Iawnderau Dynol; Iechyd; Ieithoedd; Irac; Israel
K: Kosova
L: Lagwn Ynni Llanw Bae Abertawe; LNG; Lobwyr
Ll: Llifogydd a Stormydd; Llywodraeth Cymru
M: Mastiau Telecom; Menywod; Meddyginiaeth Llysieuol; Murco
N: Newid Hinsawdd
O: Olympaidd
P: Palestina; Plaid Cymru; Profiad Gwaith; Pysgota
R: Refferendwm UE
S: S4C; Stormydd a Llifogydd; Swyddfeydd Post
T: Teledu; Telegyfathrebu; Treth; Trident; TRW; TTIP; Twristiaeth; Tybaco
U: Urdd Gobaith Cymru
Y: Ymladd Teirw; Ymwelwyr; Ynni
Llun: Jill Evans