• Hafan
 • Amdanai
 • Y wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Image: FlickR logo
  Lluniau ar flickr.com: www.flickr.com/photos/jillevansasemep
  Llun: Jill yn siarad yn y ddadl ar Gaza a'r sefyllfa yn y Dwyrain Canol yn Senedd Ewrop, Brwsel, 18 Chwefror 2009. Llun: ASE Plaid Cymru Jill Evans yn croesawi Llysfoel Davies, Rhian Davies, Christine Jones a Victor Jones i Senedd Ewrop ym Mrwsel. Roedd y pedwar aelod Plaid Cymru o Bwllheli a Llangybi yn ymweld phrifddinas Gwlad Belg a daethant draw i Senedd Ewrop i gwrdd 'u cynrychiolydd yn Senedd Ewrop.
  Llun: Jill yn cymryd rhan mewn cynhadledd i'r wasg ym Mrwsel ar amlieithedd, Medi 2008 LLun: Jill Evans MEP with members of the EFA (European Free Alliance) Group June 2008 Llun: Jill ac ASEau eraill EFA yn croesawu datganiad annibyniaeth Kosova ac yn galw ar aelod wladwriaethau'r UE i gydnabod y genedl newydd. Yn y llun o'r chwith i'r dde fe welir Jill Evans ASE (Plaid Cymru), Alyn Smith ASE (SNP), Ian Hudghton ASE (SNP), Mikel Irujo ASE (Eusko Alkartasuna) Llun: Jill BBC interview Caernarfon Castle, February 15th2008
  Llun: Jill at a check point Hebron, February 2008 Llun: Jill with Salam Fayedd Palestinian PM, Palestine, February 2008 Llun: Jill speaking at the EFA Ministerial Summit in Edinburgh, January 19th 2008 Llun: Representatives at the EFA Ministerial Summit in Edinburgh, January 19th 2008, including Jill and Plaid Culture Minister Rhodri Glyn Thomas
  Llun: Jill welcomes group of UWIC students to the European Parliament, Brussels, January 10th 2008 Llun: Jill with Ceredigion's Women's Institute, Strasbourg, December 12th 2007 Llun: Jill yn croesawu grwp o fyfyrwyr UWIC i'r Senedd Ewropeaidd ym Mrwsel, Ionawr 10fed 2008 Llun: Jill with Ceredigion's Women's Institute, Strasbwrg, Rhagfyr 12fed 2007
  Llun: Jill yn cwrdd Glyn Mottershead o Ysgol Newyddiaduraeth Caerdydd yn Senedd Ewrop ym Mrwsel, Tachwedd 28ain 2007 Llun: Jill yn cwrdd Gweinidog Materion Gwledig Cymru, Elin Jones, ym Mrwsel, Tachwedd 26ain 2007 Llun: Ymgyrch Food Safety Hydref 2007 Llun: Ymgyrch Food Safety Hydref 2007
  Llun: Cynhadledd Llandudno 2007 Llun: Cynhadledd Llandudno 2007 Llun: Cynhadledd Llandudno 2007 Llun: Cynhadledd Llandudno 2007
  Llun: Sioe Frenhinol Cymru Gorffennaf 26 2007 gyda staff Plaid Llun: Sioe Frenhinol Cymru Gorffennaf 26 2007 Llun: Sioe Frenhinol Cymru Gorffennaf 26 2007 Llun: Radio Cwmni Gorfennaf 19 2007
  Llun: With Alex Salmond, Scotland House, Brwsel Llun: Campaiging for energy saving bulbs Llun: European Free Alliance / Greens MEPs showing their backing for 'green' power Llun: gyda Leanne Wood AC a Dafydd Iawn, Faslane, Yr Alban
  Llun: Callum Cooper (Deputy Port Manager, Associated British Ports, South Wales), Jill Evans MEP, John Fitgerald (Port Director, Associated British Ports) Llun: Jill Evans MEP addressing the rally at the Aneurin Bevan statue, cardiff, February 17th 2007 Llun: Candidates forum with David Senior, Nerys Evans, and David Thomas Llun: With Burberry workers in the foyer of the Brangwyn Hall, Swansea
  Photo: Jill Evans