Manylion Cysylltu
Swyddfa Brwsel
Jill Evans MEP
European Parliament 4F374
Wiertz-straat
B-1047 BRUSSEL
T: 00 322 284 5103
T: 00 322 284 9103
E: jill.evans@ep.europa.eu
Swyddfeydd yng Nghymru
Jill Evans ASE
45 Heol Gelligaled
Ystrad
Rhondda Cynon Taf
CF41 7RQ
T: 01443 441395
F: 01443 440999
E: jill.evans@ep.europa.eu
Jill Evans ASE
1b Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7DU
T: 01443 441395
F: 01443 440999
E: jill.evans@ep.europa.eu
Taflenni Newyddion & Adroddiadau
Llun: Adroddiad Jill Evans ASE 2016 - 2017
Llun: Aelodaeth o’r UE: Buddion a Heriau i Gymru
Llun: Adroddiad TTIP & Chymru 2015

Diweddaraf

11/10/18: ASE Plaid Cymru, Jill Evans yn cefnogi’r ymgyrch i gadw Erasmus
Bydd #ErasmusDays yn cael ei gynnal ar Hydref 12 ac 13 , 2018 2018 mewn 33 o wledydd Ewropeaidd lle y caiff tua 500 o ddigwyddiadau eu trefnu i ddathlu effaith Erasmus ar genedlaethau o Ewropeaid. ........ Parhad

06/08/18: Cynhadledd Plaid Cymru, Aberteifi
We heard Adam speaking passionately and powerfully yesterday about how we can win a new Wales by working together. I believe that is possible. I know that is possible. One of the reasons I know that is because quite recently ......... Parhad

12/09/18: Aelodau Seneddol Ewropeaidd y Gwyrddion/EFA i wynebu Monsanto, Cheminova ac Awdurdod Diogelwch Bwyd yr UE yn y Llys
Caiff gwrandawiad cyhoeddus ei gynnal o flaen Llys Cyfiawnder Ewrop mewn achos a gafodd ei ddwyn gan 4 ASE Gwyrddion/EFA yn erbyn Awdurdod Diogelwch Bwyd yr UE - EFSA ac am iddi wrthod caniatáu mynediad cyhoeddus i astudiaethau allweddol ynglyn ag effeithiau glyffosad ar iechyd dynol. Cefnogir EFSA yn yr achos llys gan gwmnïau Monsanto a Cheminova, a bydd eu cyfreithwyr yn siarad yn yr achos yn Lwcsembwrg. Caiff y gwrandawiad ei gynnal ar Fedi 13 am 14:30 ac mae’n agored i unrhyw un sydd yn dymuno mynychu.......... Parhad

11/09/18: Buddugoliaeth ar gyfer cydraddoldeb ieithyddol yn Senedd Ewrop
Mae Senedd Ewrop wedi cymeradwyo adroddiad gan ASE Plaid Cymru Jill Evans, sy'n galw am weithredu ar lefel yr UE i bontio'r bwlch digidol rhwng ieithoedd Ewrop. Mae'r adroddiad yn edrych ar y defnydd o ieithoedd mewn technoleg digidol ac yn gwneud nifer o argymhellion i'r Comisiwn Ewropeaidd......... Parhad

19/06/18: Pontio'r bwlch digidol rhwng ieithoedd
Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans yn gobeithio bydd ei hadroddiad newydd 'Cydraddoldeb Iaith yn yr Oes Ddigidol' yn gyfraniad pwysig tuag at bontio'r bwlch digidol rhwng ieithoedd. Gallai hyn arwain at Siri yn siarad Cymraeg, neu Alexa yn siarad Lithiwaneg, tra'n gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr iaith arwyddion gael mynediad llawn i dechnoleg digidol newydd........ Parhad

18/05/18: ASE Plaid Cymru Jill Evans yn estyn croeso i Ddiwrnod Gwenyn y Byd ar Fai 20
Ar Ragfyr 20, 2017, derbyniwyd cynnig drwy gonsensws gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig i ddatgan bod Mai 20 yn Ddiwrnod Gwenyn y Byd. Gan fod traean o fwyd y byd yn dibynnu ar beilliad, mae gwenyn yn hanfodol ar gyfer cynhyrchu bwyd ar lefel byd-eang yn ogystal ag ecosystem y blaned....... Parhad

23/04/18: ASE Plaid yn cefnogi Ymgyrch Isafswm Incwm
Ar ddydd Mawrth 24 Ebrill mae ASE Plaid Cymru Jill Evans yn cymryd rhan mewn lansiad y Daith Isafswm Incwm Ewropeaidd ym Mrwsel. Mae'r ymgyrch draws Ewropeaidd hwn dros gyflwyno cynlluniau isafswm incwm mewn gwledydd Ewropeaidd yn cychwyn ym Mrwsel, i'w ddilyn gan daith fws o gwmpas Ewrop........... Parhad

28/03/18: 7 pwynt i ddeall y sefyllfa bresennol yng Nghatalonia
Fideo byr gan Carles Puigdemont yn galw am ddeialog ac am ateb gwleidyddol a di-drais ar gyfer y sefyllfa yng Nghatalonia.......... Parhad

20/03/18: ASE Plaid Cymru Jill Evans yn cynnig cymryd camau i ddod ag anghydraddoldeb ieithyddol i ben yn Ewrop
Bydd Jill Evans yn cyflwyno ei hadroddiad drafft ar ‘Gydaddoldeb Ieithyddol yn yr Oes Ddigidol’ heddiw i Bwyllgor Diwylliant ac Addysg Senedd Ewrop. Mae’r adroddiad yn amlygu pa heriau sydd yn wynebu ieithoedd lleiafrifol a ieithoedd a ddefnyddir leiaf yn Ewrop. Saesneg yw’r iaith a ddefnyddir fwyaf ar-lein ar hyn o bryd ac nid yw nifer o wasanaethau ar gael o gwbl mewn unrhyw iaith arall.......... Parhad

13/03/18: Araith mewn dadl allweddol yn Senedd Ewrop yn hwb arall i ymgyrch Plaid Cymru dros gadw dinasyddiaeth yr UE
Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans wedi ailadrodd ei galwad i bobl gael yr hawl i gadw eu dinasyddiaeth UE wedi i’r DG adael yr Undeb Ewropeaidd. Siaradod Jill Evans yn nadl allweddol Senedd Ewrop ddoe ynglyn a Brexit, gyda Llywydd Comisiwn Ewrop, Jean-Claude Juncker a’r Prif Negodydd Michel Barnier........... Parhad

26/09/17: Medi 26 – Diwrnod Diddymu Arfau Niwclear
Heddiw – Dydd Mawrth Medi 26– yw diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig (CU) ar gyfer Diddymu Arfau Niwclear yn Llwyr. Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans yn galw ar Lywodraethau’r Deyrnas Gyfunol a Chymru i baratoi am Uwch Gynhadledd y CU ar Ddiarfogi Niwclear drwy ymrwymo i gefnogi’r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear (Cytundeb Gwahardd)............. Parhad

Llun: greens_efa.org

Llun: The European Free Alliance in the European Parliament

LLun: Yes We Stop

Llun: The 7 Deadly Sins of Banking

Llun: Choose Reality - Climate Reality Project

Llun: Nuclear Waste Riddle

Llun: Stop Climate Change News