Manylion Cysylltu
Swyddfa Brwsel
Jill Evans MEP
European Parliament 4F374
Wiertz-straat
B-1047 BRUSSEL
T: 00 322 284 5103
T: 00 322 284 9103
E: jill.evans@ep.europa.eu
Swyddfeydd yng Nghymru
Jill Evans ASE
45 Heol Gelligaled
Ystrad
Rhondda Cynon Taf
CF41 7RQ
T: 01443 441395
F: 01443 440999
E: jill.evans@ep.europa.eu
Jill Evans ASE
1b Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7DU
T: 01443 441395
F: 01443 440999
E: jill.evans@ep.europa.eu
Taflenni Newyddion & Adroddiadau
Llun: Adroddiad Jill Evans ASE 2016 - 2017
Llun: Aelodaeth o’r UE: Buddion a Heriau i Gymru
Llun: Adroddiad TTIP & Chymru 2015

Diweddaraf

19/06/18: Pontio'r bwlch digidol rhwng ieithoedd
Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans yn gobeithio bydd ei hadroddiad newydd 'Cydraddoldeb Iaith yn yr Oes Ddigidol' yn gyfraniad pwysig tuag at bontio'r bwlch digidol rhwng ieithoedd. Gallai hyn arwain at Siri yn siarad Cymraeg, neu Alexa yn siarad Lithiwaneg, tra'n gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr iaith arwyddion gael mynediad llawn i dechnoleg digidol newydd........ Parhad

18/05/18: ASE Plaid Cymru Jill Evans yn estyn croeso i Ddiwrnod Gwenyn y Byd ar Fai 20
Ar Ragfyr 20, 2017, derbyniwyd cynnig drwy gonsensws gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig i ddatgan bod Mai 20 yn Ddiwrnod Gwenyn y Byd. Gan fod traean o fwyd y byd yn dibynnu ar beilliad, mae gwenyn yn hanfodol ar gyfer cynhyrchu bwyd ar lefel byd-eang yn ogystal ag ecosystem y blaned....... Parhad

23/04/18: ASE Plaid yn cefnogi Ymgyrch Isafswm Incwm
Ar ddydd Mawrth 24 Ebrill mae ASE Plaid Cymru Jill Evans yn cymryd rhan mewn lansiad y Daith Isafswm Incwm Ewropeaidd ym Mrwsel. Mae'r ymgyrch draws Ewropeaidd hwn dros gyflwyno cynlluniau isafswm incwm mewn gwledydd Ewropeaidd yn cychwyn ym Mrwsel, i'w ddilyn gan daith fws o gwmpas Ewrop........... Parhad

28/03/18: 7 pwynt i ddeall y sefyllfa bresennol yng Nghatalonia
Fideo byr gan Carles Puigdemont yn galw am ddeialog ac am ateb gwleidyddol a di-drais ar gyfer y sefyllfa yng Nghatalonia.......... Parhad

20/03/18: ASE Plaid Cymru Jill Evans yn cynnig cymryd camau i ddod ag anghydraddoldeb ieithyddol i ben yn Ewrop
Bydd Jill Evans yn cyflwyno ei hadroddiad drafft ar ‘Gydaddoldeb Ieithyddol yn yr Oes Ddigidol’ heddiw i Bwyllgor Diwylliant ac Addysg Senedd Ewrop. Mae’r adroddiad yn amlygu pa heriau sydd yn wynebu ieithoedd lleiafrifol a ieithoedd a ddefnyddir leiaf yn Ewrop. Saesneg yw’r iaith a ddefnyddir fwyaf ar-lein ar hyn o bryd ac nid yw nifer o wasanaethau ar gael o gwbl mewn unrhyw iaith arall.......... Parhad

13/03/18: Araith mewn dadl allweddol yn Senedd Ewrop yn hwb arall i ymgyrch Plaid Cymru dros gadw dinasyddiaeth yr UE
Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans wedi ailadrodd ei galwad i bobl gael yr hawl i gadw eu dinasyddiaeth UE wedi i’r DG adael yr Undeb Ewropeaidd. Siaradod Jill Evans yn nadl allweddol Senedd Ewrop ddoe ynglyn a Brexit, gyda Llywydd Comisiwn Ewrop, Jean-Claude Juncker a’r Prif Negodydd Michel Barnier........... Parhad

26/09/17: Medi 26 – Diwrnod Diddymu Arfau Niwclear
Heddiw – Dydd Mawrth Medi 26– yw diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig (CU) ar gyfer Diddymu Arfau Niwclear yn Llwyr. Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans yn galw ar Lywodraethau’r Deyrnas Gyfunol a Chymru i baratoi am Uwch Gynhadledd y CU ar Ddiarfogi Niwclear drwy ymrwymo i gefnogi’r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear (Cytundeb Gwahardd)............. Parhad

18/09/17: Amddiffyn hawliau democrataidd yng Nghatalwnia
Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans wedi cyd-lofnodi cwestiwn i'r Comisiwn Ewropeaidd yn condemnio ymddygiad llywodraeth Sbaen wrth iddo geisio atal refferendwm annibyniaeth i Gatalwnia. Daw hyn yn dilyn adroddiadau fod erlynydd cyffredinol Sbaen wedi bygwth 712 o Feiri yng Nghatalwnia a etholwyd yn ddemocrataidd gydag achosion llys os bydd ant yn cefnogi cynnal y refferendwm............ Parhad

13/09/17: ASE Plaid Cymru yn galw am ddiogelu dinasyddiaeth yr UE
Wrth drafod y lobio torfol a gafwyd heddiw yn Senedd y DG i gefnogi hawliau’r 3 miliwn o ddinasyddion yr UE sydd yn byw ym Mhrydain a’r miliwn a mwy o ddinasyddion y DG sydd yn byw yng ngwledydd eraill yr UE........... Parhad

12/09/17: Mesurau cryfach i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod
Pleidleisiodd Senedd Ewrop heddiw o blaid cadarnhau Confensiwn Istanbwl, sef y ddeddfwriaeth gyntaf ar lefel ryngwladol i wneud gwahardd a brwydro trais yn erbyn menywod a merched yn rwymedig o dan y gyfraith... ............ Parhad

16/04/17: ASE Plaid Cymru’n croesawu galwadau i fynd i’r afael â gwastraff bwyd
Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans, wedi croesawu cynnal pleidlais yn senedd Ewrop o blaid gosod targedau gostwng gwastraff bwyd rhwymedigol. Mae Aelodau Seneddol yn galw am leihau gwastraff yn yr UE gan 30% erbyn 2025 a 50% erbyn 2030 o gymharu â gwaelodlin 2014.. ............ Parhad

12/04/17: ASE Plaid Cymru yn sefyll gyda’r UDB i warchod hawliau siaradwyr Llydaweg
Bydd Plaid Cymru a phlaid yr UDB (Undeb Democrataidd Llydaw), y ddwy yn aelodau o Gynghrair Rhydd Ewrop (EFA), yn sefyll gyda’i gilydd heddiw ar Fai 12, i amddiffyn hawliau pedwar ymgyrchydd o Lydaw a gymerodd ran yn yr ymdrech yn erbyn ‘Cyfraith waith’ Ffrainc. Brwydrodd nifer o bobl Llydaw yn erbyn y gyfraith hon fydd yn gwanhau hawliau gwaith nifer o bobl. ............ Parhad

20/04/17: Jill Evans ASE yn galw am dryloywder yn y trafodaethau
Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans, wedi galw am dryloywder yn ystod trafodaethau’r Deyrnas Gyfunol gyda’r Undeb Ewropeaidd wrth iddi adael, er mwyn i ddinasyddion gael y ffeithiau. Dywedodd Jill Evans, "Mae’n hen bryd i fod yn onest ac yn agored. Bydd y trafodaethau ynglyn â gadael yr UE yn cael effaith anferth ar ein dyfodol. Rhaid i bobl gael gwybod beth sy’n cael ei ddweud a’i wneud............ Parhad

Llun: greens_efa.org

Llun: The European Free Alliance in the European Parliament

LLun: Yes We Stop

Llun: The 7 Deadly Sins of Banking

Llun: Choose Reality - Climate Reality Project

Llun: Nuclear Waste Riddle

Llun: Stop Climate Change News