Manylion Cysylltu
Swyddfa Brwsel
Jill Evans MEP
European Parliament 4F374
Wiertz-straat
B-1047 BRUSSEL
T: 00 322 284 5103
T: 00 322 284 9103
E: jill.evans@ep.europa.eu
Swyddfeydd yng Nghymru
Jill Evans ASE
45 Heol Gelligaled
Ystrad
Rhondda Cynon Taf
CF41 7RQ
T: 01443 441395
F: 01443 440999
E: jill.evans@ep.europa.eu
Jill Evans ASE
1b Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Mn
LL77 7DU
T: 01443 441395
F: 01443 440999
E: jill.evans@ep.europa.eu
Taflenni Newyddion & Adroddiadau
Llun: Adroddiad Jill Evans ASE 2016 - 2017
Llun: Aelodaeth or UE: Buddion a Heriau i Gymru
Llun: Adroddiad TTIP & Chymru 2015

Diweddaraf

15/01/19: ASE Plaid Cymru yn mynnu cael cynllun ar frys i gaur bwlch ariannu i Gymru pe bawn yn gadael yr UE
Mewn llythyr at Brif weinidog y Deyrnas Gyfunol, maer Aelod o Senedd Ewrop dros Gymru, Jill Evans, wedi ymuno galwadau gan grwp trawsbleidiol o Aelodau Seneddol Ewropeaidd yn galw ar Theresa May i roi cynnig ar waith fydd yn cymryd ller arian a geir ar hyn o bryd gan yr UE pan fydd yn dod i ben......... Parhad

24/01/19: Ymchwil yn dangos mai rhwng Llundain a Chymru ceir yr Anghydraddoldeb gwaethaf yn Ewrop ac maen gwaethygu
"Bydd gadael yr UE yn dinistrio datblygiad rhanbarthol", Jill Evans ASE. Yn l ymchwil newydd, ceir yr anghydraddoldeb rhanbarthol gwaethaf yn Ewrop rhwng Llundain a Chymru. Yn ogystal hynny, fe ganfur ymchwil gan CPMR (Cynhadledd Y Rhanbarthau Morol Ymylol) y byddai gan y Deyrnas Gyfunol hawl i 13 biliwn (dros 11 biliwn) o ariannu datblygu rhanbarthol ar gyfer cylch 2021-2027......... Parhad

11/10/18: ASE Plaid Cymru, Jill Evans yn cefnogir ymgyrch i gadw Erasmus
Bydd #ErasmusDays yn cael ei gynnal ar Hydref 12 ac 13 , 2018 2018 mewn 33 o wledydd Ewropeaidd lle y caiff tua 500 o ddigwyddiadau eu trefnu i ddathlu effaith Erasmus ar genedlaethau o Ewropeaid. ........ Parhad

06/08/18: Cynhadledd Plaid Cymru, Aberteifi
We heard Adam speaking passionately and powerfully yesterday about how we can win a new Wales by working together. I believe that is possible. I know that is possible. One of the reasons I know that is because quite recently ......... Parhad

12/09/18: Aelodau Seneddol Ewropeaidd y Gwyrddion/EFA i wynebu Monsanto, Cheminova ac Awdurdod Diogelwch Bwyd yr UE yn y Llys
Caiff gwrandawiad cyhoeddus ei gynnal o flaen Llys Cyfiawnder Ewrop mewn achos a gafodd ei ddwyn gan 4 ASE Gwyrddion/EFA yn erbyn Awdurdod Diogelwch Bwyd yr UE - EFSA ac am iddi wrthod caniatu mynediad cyhoeddus i astudiaethau allweddol ynglyn ag effeithiau glyffosad ar iechyd dynol. Cefnogir EFSA yn yr achos llys gan gwmnau Monsanto a Cheminova, a bydd eu cyfreithwyr yn siarad yn yr achos yn Lwcsembwrg. Caiff y gwrandawiad ei gynnal ar Fedi 13 am 14:30 ac maen agored i unrhyw un sydd yn dymuno mynychu.......... Parhad

11/09/18: Buddugoliaeth ar gyfer cydraddoldeb ieithyddol yn Senedd Ewrop
Mae Senedd Ewrop wedi cymeradwyo adroddiad gan ASE Plaid Cymru Jill Evans, sy'n galw am weithredu ar lefel yr UE i bontio'r bwlch digidol rhwng ieithoedd Ewrop. Mae'r adroddiad yn edrych ar y defnydd o ieithoedd mewn technoleg digidol ac yn gwneud nifer o argymhellion i'r Comisiwn Ewropeaidd......... Parhad

19/06/18: Pontio'r bwlch digidol rhwng ieithoedd
Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans yn gobeithio bydd ei hadroddiad newydd 'Cydraddoldeb Iaith yn yr Oes Ddigidol' yn gyfraniad pwysig tuag at bontio'r bwlch digidol rhwng ieithoedd. Gallai hyn arwain at Siri yn siarad Cymraeg, neu Alexa yn siarad Lithiwaneg, tra'n gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr iaith arwyddion gael mynediad llawn i dechnoleg digidol newydd........ Parhad

18/05/18: ASE Plaid Cymru Jill Evans yn estyn croeso i Ddiwrnod Gwenyn y Byd ar Fai 20
Ar Ragfyr 20, 2017, derbyniwyd cynnig drwy gonsensws gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig i ddatgan bod Mai 20 yn Ddiwrnod Gwenyn y Byd. Gan fod traean o fwyd y byd yn dibynnu ar beilliad, mae gwenyn yn hanfodol ar gyfer cynhyrchu bwyd ar lefel byd-eang yn ogystal ag ecosystem y blaned....... Parhad

23/04/18: ASE Plaid yn cefnogi Ymgyrch Isafswm Incwm
Ar ddydd Mawrth 24 Ebrill mae ASE Plaid Cymru Jill Evans yn cymryd rhan mewn lansiad y Daith Isafswm Incwm Ewropeaidd ym Mrwsel. Mae'r ymgyrch draws Ewropeaidd hwn dros gyflwyno cynlluniau isafswm incwm mewn gwledydd Ewropeaidd yn cychwyn ym Mrwsel, i'w ddilyn gan daith fws o gwmpas Ewrop........... Parhad

28/03/18: 7 pwynt i ddeall y sefyllfa bresennol yng Nghatalonia
Fideo byr gan Carles Puigdemont yn galw am ddeialog ac am ateb gwleidyddol a di-drais ar gyfer y sefyllfa yng Nghatalonia.......... Parhad

20/03/18: ASE Plaid Cymru Jill Evans yn cynnig cymryd camau i ddod ag anghydraddoldeb ieithyddol i ben yn Ewrop
Bydd Jill Evans yn cyflwyno ei hadroddiad drafft ar Gydaddoldeb Ieithyddol yn yr Oes Ddigidol heddiw i Bwyllgor Diwylliant ac Addysg Senedd Ewrop. Maer adroddiad yn amlygu pa heriau sydd yn wynebu ieithoedd lleiafrifol a ieithoedd a ddefnyddir leiaf yn Ewrop. Saesneg ywr iaith a ddefnyddir fwyaf ar-lein ar hyn o bryd ac nid yw nifer o wasanaethau ar gael o gwbl mewn unrhyw iaith arall.......... Parhad

Llun: greens_efa.org

Llun: The European Free Alliance in the European Parliament

LLun: Yes We Stop

Llun: The 7 Deadly Sins of Banking

Llun: Choose Reality - Climate Reality Project

Llun: Nuclear Waste Riddle

Llun: Stop Climate Change News