Manylion Cysylltu
Swyddfa Brwsel
Jill Evans MEP
European Parliament 4F374
Wiertz-straat
B-1047 BRUSSEL
T: 00 322 284 5103
T: 00 322 284 9103
E: jill.evans@ep.europa.eu
Swyddfeydd yng Nghymru
Jill Evans ASE
45 Heol Gelligaled
Ystrad
Rhondda Cynon Taf
CF41 7RQ
T: 01443 441395
F: 01443 440999
E: jill.evans@ep.europa.eu
Jill Evans ASE
1b Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Mn
LL77 7DU
T: 01443 441395
F: 01443 440999
E: jill.evans@ep.europa.eu
Taflenni Newyddion & Adroddiadau
Llun: Adroddiad Jill Evans ASE 2016 - 2017
Llun: Aelodaeth or UE: Buddion a Heriau i Gymru
Llun: Adroddiad TTIP & Chymru 2015

Diweddaraf

13/03/18: Araith mewn dadl allweddol yn Senedd Ewrop yn hwb arall i ymgyrch Plaid Cymru dros gadw dinasyddiaeth yr UE
Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans wedi ailadrodd ei galwad i bobl gael yr hawl i gadw eu dinasyddiaeth UE wedi ir DG adael yr Undeb Ewropeaidd. Siaradod Jill Evans yn nadl allweddol Senedd Ewrop ddoe ynglyn a Brexit, gyda Llywydd Comisiwn Ewrop, Jean-Claude Juncker ar Prif Negodydd Michel Barnier........... Parhad

26/09/17: Medi 26 Diwrnod Diddymu Arfau Niwclear
Heddiw Dydd Mawrth Medi 26 yw diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig (CU) ar gyfer Diddymu Arfau Niwclear yn Llwyr. Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans yn galw ar Lywodraethaur Deyrnas Gyfunol a Chymru i baratoi am Uwch Gynhadledd y CU ar Ddiarfogi Niwclear drwy ymrwymo i gefnogir Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear (Cytundeb Gwahardd)............. Parhad

18/09/17: Amddiffyn hawliau democrataidd yng Nghatalwnia
Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans wedi cyd-lofnodi cwestiwn i'r Comisiwn Ewropeaidd yn condemnio ymddygiad llywodraeth Sbaen wrth iddo geisio atal refferendwm annibyniaeth i Gatalwnia. Daw hyn yn dilyn adroddiadau fod erlynydd cyffredinol Sbaen wedi bygwth 712 o Feiri yng Nghatalwnia a etholwyd yn ddemocrataidd gydag achosion llys os bydd ant yn cefnogi cynnal y refferendwm............ Parhad

13/09/17: ASE Plaid Cymru yn galw am ddiogelu dinasyddiaeth yr UE
Wrth drafod y lobio torfol a gafwyd heddiw yn Senedd y DG i gefnogi hawliaur 3 miliwn o ddinasyddion yr UE sydd yn byw ym Mhrydain ar miliwn a mwy o ddinasyddion y DG sydd yn byw yng ngwledydd eraill yr UE........... Parhad

12/09/17: Mesurau cryfach i fynd ir afael thrais yn erbyn menywod
Pleidleisiodd Senedd Ewrop heddiw o blaid cadarnhau Confensiwn Istanbwl, sef y ddeddfwriaeth gyntaf ar lefel ryngwladol i wneud gwahardd a brwydro trais yn erbyn menywod a merched yn rwymedig o dan y gyfraith... ............ Parhad

16/04/17: ASE Plaid Cymrun croesawu galwadau i fynd ir afael gwastraff bwyd
Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans, wedi croesawu cynnal pleidlais yn senedd Ewrop o blaid gosod targedau gostwng gwastraff bwyd rhwymedigol. Mae Aelodau Seneddol yn galw am leihau gwastraff yn yr UE gan 30% erbyn 2025 a 50% erbyn 2030 o gymharu gwaelodlin 2014.. ............ Parhad

12/04/17: ASE Plaid Cymru yn sefyll gydar UDB i warchod hawliau siaradwyr Llydaweg
Bydd Plaid Cymru a phlaid yr UDB (Undeb Democrataidd Llydaw), y ddwy yn aelodau o Gynghrair Rhydd Ewrop (EFA), yn sefyll gydai gilydd heddiw ar Fai 12, i amddiffyn hawliau pedwar ymgyrchydd o Lydaw a gymerodd ran yn yr ymdrech yn erbyn Cyfraith waith Ffrainc. Brwydrodd nifer o bobl Llydaw yn erbyn y gyfraith hon fydd yn gwanhau hawliau gwaith nifer o bobl. ............ Parhad

20/04/17: Jill Evans ASE yn galw am dryloywder yn y trafodaethau
Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans, wedi galw am dryloywder yn ystod trafodaethaur Deyrnas Gyfunol gydar Undeb Ewropeaidd wrth iddi adael, er mwyn i ddinasyddion gael y ffeithiau. Dywedodd Jill Evans, "Maen hen bryd i fod yn onest ac yn agored. Bydd y trafodaethau ynglyn gadael yr UE yn cael effaith anferth ar ein dyfodol. Rhaid i bobl gael gwybod beth syn cael ei ddweud ai wneud............ Parhad

29/03/17: ASE Plaid Cymru yn ymateb i danio Erthygl 50
Ar ddiwrnod tanio Erthygl 50, mae Jill Evans ASE wedi ymrwymo i barhau i weithion galed er mwyn sicrhau bod llais Cymrun parhau i gael ei glywed yn yr UE wrth ir negodiadau ddechrau............ Parhad

15/03/17: Jill Evans ASE yn pleideiso dros sicrhau rheoleiddio lles llymach ar gyfer ffermio cwningod
Pleidleisiodd Senedd Ewrop dros gael rheoliadau llymach ar gyfer lles cwningod mewn ffermydd heddiw. Maer adroddiad ar Leiafswm Safonau ar gyfer Diogelu Cwningod Fferm (2016/2077(INI)) yn galw am symud i ffwrdd o ddefnyddio cewyll mewn ffermio cwningod a thuag at systemau amgen, tra bod gwelliant ar wahn wedi cael ei dderbyn oedd yn galw am ddeddfwriaeth mwy peonodol ar gyfer rhywogaethau. . .......... Parhad

08/03/17: AC, AS ac ASE Plaid Cymru yn uno i ddathlu DIwrnoad Rhyngwladol Menywod
Daeth Leanne Wood, Liz Saville Roberts a Jill Evans ynghyd i ddathlur brwydrau a enillwyd dros hawliau menywod yn ystod y ganrif ddiwethaf, gan amlygu hefyd pwysigrwydd gwarchod yr hawliau a enillwyd drwy ddeddfwriaeth yr UE. .......... Parhad

15/02/17: ASE Plaid Cymru wedi ei siomi gan ganlyniad pleidlais CETA
Wrth sn am bleidlais Senedd Ewrop i gymeradwyo cytundeb masnach rydd dadleuol CETA rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Canada, dywedodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans, Rwyn hynod o siomedig gan y canlyniad yma.......... Parhad

14/02/17: ASE i bleidleisio yn erbyn cytundeb masnach gyda Canada
Bydd ASE Plaid Cymru, Jill Evans, yn pleidleisio yn erbyn CETA, sef yr enw a roddir ar y cytundeb rhwng yr UE a Canada, yn Senedd Ewrop yr wythnos hon... ......... Parhad

Llun: greens_efa.org

Llun: The European Free Alliance in the European Parliament

LLun: Yes We Stop

Llun: The 7 Deadly Sins of Banking

Llun: Choose Reality - Climate Reality Project

Llun: Nuclear Waste Riddle

Llun: Stop Climate Change News