Manylion Cysylltu
Swyddfa Brwsel
Jill Evans MEP
European Parliament 4F374
Wiertz-straat
B-1047 BRUSSEL
T: 00 322 284 5103
T: 00 322 284 9103
E: jill.evans@ep.europa.eu
Swyddfeydd yng Nghymru
Jill Evans ASE
45 Heol Gelligaled
Ystrad
Rhondda Cynon Taf
CF41 7RQ
T: 01443 441395
F: 01443 440999
E: jill.evans@ep.europa.eu
Jill Evans ASE
1b Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7DU
T: 01443 441395
F: 01443 440999
E: jill.evans@ep.europa.eu
Taflenni Newyddion & Adroddiadau
Llun: Adroddiad Jill Evans ASE 2016 - 2017
Llun: Aelodaeth o’r UE: Buddion a Heriau i Gymru
Llun: Adroddiad TTIP & Chymru 2015

Diweddaraf

18/05/18: ASE Plaid Cymru Jill Evans yn estyn croeso i Ddiwrnod Gwenyn y Byd ar Fai 20
Ar Ragfyr 20, 2017, derbyniwyd cynnig drwy gonsensws gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig i ddatgan bod Mai 20 yn Ddiwrnod Gwenyn y Byd. Gan fod traean o fwyd y byd yn dibynnu ar beilliad, mae gwenyn yn hanfodol ar gyfer cynhyrchu bwyd ar lefel byd-eang yn ogystal ag ecosystem y blaned....... Parhad

23/04/18: ASE Plaid yn cefnogi Ymgyrch Isafswm Incwm
Ar ddydd Mawrth 24 Ebrill mae ASE Plaid Cymru Jill Evans yn cymryd rhan mewn lansiad y Daith Isafswm Incwm Ewropeaidd ym Mrwsel. Mae'r ymgyrch draws Ewropeaidd hwn dros gyflwyno cynlluniau isafswm incwm mewn gwledydd Ewropeaidd yn cychwyn ym Mrwsel, i'w ddilyn gan daith fws o gwmpas Ewrop........... Parhad

28/03/18: 7 pwynt i ddeall y sefyllfa bresennol yng Nghatalonia
Fideo byr gan Carles Puigdemont yn galw am ddeialog ac am ateb gwleidyddol a di-drais ar gyfer y sefyllfa yng Nghatalonia.......... Parhad

20/03/18: ASE Plaid Cymru Jill Evans yn cynnig cymryd camau i ddod ag anghydraddoldeb ieithyddol i ben yn Ewrop
Bydd Jill Evans yn cyflwyno ei hadroddiad drafft ar ‘Gydaddoldeb Ieithyddol yn yr Oes Ddigidol’ heddiw i Bwyllgor Diwylliant ac Addysg Senedd Ewrop. Mae’r adroddiad yn amlygu pa heriau sydd yn wynebu ieithoedd lleiafrifol a ieithoedd a ddefnyddir leiaf yn Ewrop. Saesneg yw’r iaith a ddefnyddir fwyaf ar-lein ar hyn o bryd ac nid yw nifer o wasanaethau ar gael o gwbl mewn unrhyw iaith arall.......... Parhad

13/03/18: Araith mewn dadl allweddol yn Senedd Ewrop yn hwb arall i ymgyrch Plaid Cymru dros gadw dinasyddiaeth yr UE
Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans wedi ailadrodd ei galwad i bobl gael yr hawl i gadw eu dinasyddiaeth UE wedi i’r DG adael yr Undeb Ewropeaidd. Siaradod Jill Evans yn nadl allweddol Senedd Ewrop ddoe ynglyn a Brexit, gyda Llywydd Comisiwn Ewrop, Jean-Claude Juncker a’r Prif Negodydd Michel Barnier........... Parhad

26/09/17: Medi 26 – Diwrnod Diddymu Arfau Niwclear
Heddiw – Dydd Mawrth Medi 26– yw diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig (CU) ar gyfer Diddymu Arfau Niwclear yn Llwyr. Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans yn galw ar Lywodraethau’r Deyrnas Gyfunol a Chymru i baratoi am Uwch Gynhadledd y CU ar Ddiarfogi Niwclear drwy ymrwymo i gefnogi’r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear (Cytundeb Gwahardd)............. Parhad

18/09/17: Amddiffyn hawliau democrataidd yng Nghatalwnia
Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans wedi cyd-lofnodi cwestiwn i'r Comisiwn Ewropeaidd yn condemnio ymddygiad llywodraeth Sbaen wrth iddo geisio atal refferendwm annibyniaeth i Gatalwnia. Daw hyn yn dilyn adroddiadau fod erlynydd cyffredinol Sbaen wedi bygwth 712 o Feiri yng Nghatalwnia a etholwyd yn ddemocrataidd gydag achosion llys os bydd ant yn cefnogi cynnal y refferendwm............ Parhad

13/09/17: ASE Plaid Cymru yn galw am ddiogelu dinasyddiaeth yr UE
Wrth drafod y lobio torfol a gafwyd heddiw yn Senedd y DG i gefnogi hawliau’r 3 miliwn o ddinasyddion yr UE sydd yn byw ym Mhrydain a’r miliwn a mwy o ddinasyddion y DG sydd yn byw yng ngwledydd eraill yr UE........... Parhad

12/09/17: Mesurau cryfach i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod
Pleidleisiodd Senedd Ewrop heddiw o blaid cadarnhau Confensiwn Istanbwl, sef y ddeddfwriaeth gyntaf ar lefel ryngwladol i wneud gwahardd a brwydro trais yn erbyn menywod a merched yn rwymedig o dan y gyfraith... ............ Parhad

16/04/17: ASE Plaid Cymru’n croesawu galwadau i fynd i’r afael â gwastraff bwyd
Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans, wedi croesawu cynnal pleidlais yn senedd Ewrop o blaid gosod targedau gostwng gwastraff bwyd rhwymedigol. Mae Aelodau Seneddol yn galw am leihau gwastraff yn yr UE gan 30% erbyn 2025 a 50% erbyn 2030 o gymharu â gwaelodlin 2014.. ............ Parhad

12/04/17: ASE Plaid Cymru yn sefyll gyda’r UDB i warchod hawliau siaradwyr Llydaweg
Bydd Plaid Cymru a phlaid yr UDB (Undeb Democrataidd Llydaw), y ddwy yn aelodau o Gynghrair Rhydd Ewrop (EFA), yn sefyll gyda’i gilydd heddiw ar Fai 12, i amddiffyn hawliau pedwar ymgyrchydd o Lydaw a gymerodd ran yn yr ymdrech yn erbyn ‘Cyfraith waith’ Ffrainc. Brwydrodd nifer o bobl Llydaw yn erbyn y gyfraith hon fydd yn gwanhau hawliau gwaith nifer o bobl. ............ Parhad

20/04/17: Jill Evans ASE yn galw am dryloywder yn y trafodaethau
Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans, wedi galw am dryloywder yn ystod trafodaethau’r Deyrnas Gyfunol gyda’r Undeb Ewropeaidd wrth iddi adael, er mwyn i ddinasyddion gael y ffeithiau. Dywedodd Jill Evans, "Mae’n hen bryd i fod yn onest ac yn agored. Bydd y trafodaethau ynglyn â gadael yr UE yn cael effaith anferth ar ein dyfodol. Rhaid i bobl gael gwybod beth sy’n cael ei ddweud a’i wneud............ Parhad

Llun: greens_efa.org

Llun: The European Free Alliance in the European Parliament

LLun: Yes We Stop

Llun: The 7 Deadly Sins of Banking

Llun: Choose Reality - Climate Reality Project

Llun: Nuclear Waste Riddle

Llun: Stop Climate Change News