Cwestiynau Cyffredin
Teithiau i Senedd Ewrop

Os hoffech dderbyn cymorth ariannol i ymweld Senedd Ewrop ym Mrwsel, yna gwnewch gais i swyddfa Jill drwy ebostio jill.evans@europarl.europa.eu.

Y cyntaf i'r felin gaiff falu, ond mae blaenoriaeth yn cael ei roi i'r sawl sydd heb fod o'r blaen.

Mae sawl amod i dderbyn grwpiau ymwelwyr i'r Senedd:

  • Mae rhaid i'r nifer o ymwelwyr fod o leiaf 20 person (neu bydd yr arian nawdd yn cael ei dynnu'n nol)

  • Uchafswm y nifer allwn ni ei dderbyn eleni yw 25

  • Mae'n rhaid i bob ymwelydd fod dros 14 oed

  • Mae'r nawdd yn cael ei gyfrifo o'r pellter teithio, ond tua 140 ewro y person fydd ar gael

  • Mae hefyd 35 ewro y person yn cael ei roi am y dydd ar gyfer costau bwyd.

  • Bydd yr ymweliad yn para awr a hanner, 45 munud yn cael cyflwyniad gan adran Ymwelwyr y Senedd, a 45 munud yn cael sgwrs gyda Jill.

  • Mae'n rhaid i'r ymwelwyr drefnu'r taith gyfan (teithio a llety). Yr unig ran fydd yn cael ei drefnu gan y Senedd fydd yr ymweliad ei hun.
Llun: Jill Evans