Areithiau
Cynhadledd Plaid Cymru, Aberteifi Hydref 6ed 2018
Lansiad Ymgyrch Cymru yn Ewrop, Y Porth 10fed o Chwefror 2016
Cynhadledd Plaid Cymru, Caernarfon Mawrth 7fed 2015
Cynhadledd Plaid Cymru, Llangollen Hydref 24ain 2014
Cynhadledd Plaid Cymru, Caerdydd Mawrth 8fed 2014
Cynhadledd Plaid Cymru, Aberystwyth Hydref 12fed 2013
"Deugain mlynedd o Gymru yn Ewrop" Eisteddfod, Dinbych Awst 9fed 2013
Rali Cymdeithas Yr Iaith Gymraeg, Caernarfon Rhagfyr 15fed 2012
Llyfr Gwyn Caerfyrddin - Penybont ar Ogwr Tachwedd 3ydd 2012
Strengthening the Role of Nations and Regions in the Recovery Strategy Medi 9fed 2012
Araith y Llywydd, Cynhadledd Plaid Cymru, Llandudno Medi 10fed 2011
Araith y Llywydd, Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru, Caerdydd Mawrth 25ain 2011
Cilmeri Rhagfyr 11eg 2010
Araith gan Jill Evans ASE, Llywydd Plaid Cymru Medi 11eg 2010
"Language Diversity: A Challenge for Europe" EFA seminar Mawrth 4ydd 2010
Yr Academi Heddwch Tachwedd 20ain 2009
Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru, UWIC, Caerdydd Ebrill 4ydd 2009
Dadl Lawn ynglyn r Dwyrain Canol, Brwsel Chwefror 18fed 2009
FUW Meirionydd, Dolgellau Ionawr 30ain 2009
FUW Cyfarfod Blynyddol, Llysfasi Tachwedd 3ydd 2008
Women Making a Difference Hydref 2il 2008
Cynhadledd Plaid Cymru, Aberystwyth, 2008 Medi 2008
Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru, Casnewydd, 2008 Mawrth 2008
Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru 2007 Mawrth 24ain 2007
Gwersi Chernobyl Ebrill 25ain 2006
Datganiad Plaid Cymru ar y Dwyrain Canol Ebrill 20ain 2006
"Edrych tuag at ein Dyfodol": Cynhadledd Cynhyrchwyr Organic Cymreig Hydref 20ain 2005
Sesiwn Llawn y Senedd, agor Llywyddiaeth y DU, Brwsel Mehefin 23ain 2005
Anerchiad Angladd Gwynfor Evans, Aberystwyth Ebrill 27ain 2005
Araith Allweddol - "Cymru a'r Byd", Cynhadledd Plaid Cymru, Llandudno 2002
Llun: Jill Evans