Photo: Jill Evans, Gelligaled Park, Ystrad Rhondda AMDANAI

Ganwyd Jill Evans yn y Rhondda ym 1959 ac yno mae hi'n byw o hyd. Mynychodd Jill y brifysgol yn Aberystwyth ac yna gweithiodd fel Cynorthwydd Ymchwil yng nghyn Politecnic Cymru lle enillodd ei gradd M.Phil.

Gweithiodd i Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched yng Nghymru am chwe mlynedd cyn cymryd swydd fel Trefnydd Rhanbarthol Cymru ar gyfer CHILD - Rhwydwaith Cenedlaethol Cefnogaeth Anffrwythlondeb.

Roedd Jill Evans yn gynghorydd am saith mlynedd - ar Gynghorau Bwrdeistref Rhondda a Sir Morgannwg Ganol ac yna Cyngor Sir a Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf.

Fe'i hetholwyd yn Aelod eiledol Plaid Cymru ar Bwyllgor y Rhanbarthau ym 1993 a gwasanaethu arno am bedair blynedd, ac roedd hi'n cynrychioli'r blaid yng Nghynghrair Rhydd Ewrop, yn cydweithio gyda chwaer bleidiau Plaid Cymru ar draws y cyfandir.

Roedd Jill Evans yn Gadeirydd y blaid rhwng 1994-96. Ym Mehefin 1999 etholwyd Jill Evans a'i chyd-ymgeisydd Eurig Wyn yn ASEau cyntaf Plaid Cymru.

Ailetholwyd Jill i Senedd Ewrop yn 2009 ac mae hi'n aelod o grwp y Gwyrddiaid / Cynghrair Rhydd Ewrop - y pedwerydd grwp o ran maint yn y Senedd.

Roedd hin Lywydd Cynghrair Rydd Ewrop (EFA) ac yn Is-lywydd cyntaf Grwp y Gwyrddion/EFA yn Senedd Ewrop. Roedd Jill hefyd yn aelod o Ddirprwyaeth dros Berthnasau gyda Chyngor Deddfwriaethol Palestina.

Roedd hin aelod or Pwyllgor Amgylchedd, Diogelwch Bwyd a Iechyd Cyhoeddus ar Ddirprwyaeth dros bethnasau gydag Irac. Roedd hefyd yn ddirprwy ar y Pwyllgor Amaeth.

Yn y senedd bresennol, (2014 - 2019), Jill yw Is-lywydd Grwp EFA, ac ar hyn o bryd maen aelod or Pwyllgor Diwylliant ac Addysg. Mae hin ddirprwy ar y Pwyllgor Trafnidiaeth a Thwristiaeth. Mae hi hefyd yn aelod or Ddirprwyaeth dros berthnasau gydar Swistir a Norwy ar Cyd-Bwyllgor Seneddol gydar UE a Gwlad yr I a Chyd Bwyllgor Ardal Economaidd Ewrop.

Mae Jill yn gyn-Lywydd Plaid Cymru, yn lefaryddd y blaid dros faterion Ewropeaidd a Rhyngwladol ac yn gyn-gadeirydd CND Cymru.

Llun: Jill Evans